ŞEYH HACI MEMİŞ EFENDİ TÜRBESİ

MÜDERRİS – NAKŞÎ ŞEYHİ HACI MEMİŞ EFENDİ (MUHAMMED KUDSİ)’NİNHAYATI (1784-1852)

Hacı Memiş Efendi yalnız Konya’nın değil, bütün Anadolu’nun ilminden ve feyzinden istifade ettiği büyük bir Âlim ve ünlü bir Veli’dir.

Hacı Memiş (Muhammed Kudsi) Efendi 1784 yılında Konya ili, Bozkır ilçesi, Ali Çerçi köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Efendi, annesinin adı Halime Hanım’dır. Soyu Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e dayanır. Çocukluğu Bozkır’ın Karacahisar köyünde geçti.

Kendi akrabalarından aynı zamanda Ebu Said Hadimi Hazretleri’ninde talebesi olan İbrahim Efendi’nin terbiyesi altında yetişti. Daha sonra Karacahisar’da İbrahim Efendi’nin oğlu Müderris Yeğen Muhammed Efendi’den de ders alarak ilmini genişletti. Alanya, Hadim, Kayseri ve İstanbul’da tahsiline devam ederek eşi bulunmaz bir âlim oldu. Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri’nin halifesi olan Ödemişli Şeyh Hasan Kudsi Efendi’den Nakşî Halidi Tarikatı İcazeti aldı. Şam’da bulunan Mevlana Halidi Bağdadi Hazretlerini görme arzusu kendisinde dayanılmaz bir hal alınca Şam’a gitti. Kırk gün Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri’nin sohbetinde bulunarak O’ndan da İcazet aldı. Bir müddet Kudüs’te kaldı. Oradan Mekke-i Mükerreme’ye giderek Hacı oldu. Sonra, Karacahisar’a dönerek medresesini kurdu. Öğrenci yetiştirmeye başladı. 3 Daha sonra, Bozkır Hocaköy (Üçpınar)’e yerleşti. Hocaköy(Üçpınar)’deyine medresesini kurarak öğrenci yetiştirmeye devam etti. Orada 17 yıl kaldı. Hocaköy (Üçpınar)’de kendisini çekemeyenlerin çoğalması üzerine Seydişehir’e göç etti. Seydişehir’de talebesi Hacı Abdullah Efendi’nin yanında 5 ay kaldıktan sonra aynı ilçenin Çavuş köyüne gitti. Çavuş’ta da medresesini kurarak talebe okutmaya devam etti.

hacimemishz

Hacı Memiş Efendi (rh.a)’nin torunlarından Zeynel Abidin Ef. (rh.a), Rıfat Ef. (rh.a) ve Ziya Ef. (rh.a) 1909’da Konya’da Islahı Medaris’i açtılar. Onların yetiştirdikleri talebeler Memleketimize pek çok hizmetlerde bulundular. Bunlardan bazıları: Fahri Kulu, Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu, Saatçi Osman Efendi, İbrahim Hakkı Konyalı ve Abdullah Tanrıkulu (rahmetullahi aleyhim ecmain). Ayrıca, sayıları elliye yaklaşan Halifeleri ile de Nakşibendî Tarikatının Halidiye kolunun Anadolu’da yayılmasına vesile olmuştur. Diğer oğulları Karaman ve Bozkır civarında faaliyet gösterdiler.

İlim ve tasavvufu birlikte yürüten Memiş Efendi (rh.a) Miladi 28 Ekim 1852 / Hicri 14 Muharrem 1269 yılında Perşembe günü 71 yaşında iken Çavuş köyünde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Talebelerinden ve Halifelerinden Hacı Abdullah Efendi, Hacı Memiş Efendi’yi yıkayıp kefenlemiş, Hocaköy’den gelenlerin hazır olduğu kalabalık bir cemaatle cenaze namazını kıldırmıştır. Çavuş köyündeki medresenin yanındaki yere defnolunmuştur.  Hacı Memiş Efendi’nin külahla örtülü olan türbesi Hacı Abdullah Efendi’nin öncülüğünde 1866 yılında yaptırılmıştır. Hacı Memiş Efendi vefat ettiği zaman geride; bir post, bir hasır, bir çarık ve birde asa’dan başka bir şey bırakmamıştır. Hacı Memiş Efendi’nin soyundan pek çok âlim ve şeyh yetişti. Hiçbir âlimin neslinden bu kadar çok ilim adamı ve şeyh çıkmamıştır. Hayatta iken: “Vücudunu çürüten er olmaz” buyururlardı. Vefatından 13 yıl sonra türbesi inşa edilirken kabri açıldığı zamankefeni ve vücûtları, hayatta olduğu gibi hiç bozulmadığı görülmüştür. Baki âleme göç ettikleri zaman 4 hanımından 7oğlu ve 4 kızı bulunmakta idi. Hacı Memiş Efendi’nin türbesi Konya-Seydişehir yolu üzerinde, Konya’dan itibaren 70. km’deki Çavuş Kasabası’ndadır.

hacimemishzh

HALİFELERİNDEN BAZILARI:

–Konya’da Hacı Memiş Efendi’nin en büyük oğlu Şeyh Muhammed Bahaeddin Efendi (rh.a) (vf.1906);kabri Hacı Fettah Mezarlığı’ndadır.

–Kadınhanı’nda Topbaşzade Hacı Ahmed Kudsi Efendi (rh.a) (vf.1889);kabri Mevlana Türbesi bahçesindedir.

–Bozkır Avdan Köyünden Muhammed Zahreddin Efendi(rh.a) (vf.1859), kabri Bozkır Avdan’dadır.

–Seydişehir’de Şeyh Hacı Abdullah Efendi (rh.a) (vf.1903),

–İstanbul’da Şeyh Hacı Feyzullah Efendi (rh.a) (vf. 1876)

Nasıl Gidilir?

Yorum Yazmak İster misiniz?

    • mehmet sayılırer
    • 22 Ocak 2021
    Cevapla

    Sene 1988 yılı Eylül ayında Çavuş sağlık ocağına tayin olmuştum.Aradan bir hafta geçtikten sonra sabah namazına omzuma vurularak kaldırıldım.Aynı gecenin sabahında pencereme bir çalı vurularak namaza kaldırılmıştım.Çalıyı görür görmez kayboluyordu.Bu olay her gün tekrarlanıyordu.Komşuma bu olayı anlattım.Korkma evlat Memiş efendi burada her kezi sabah namazına kaldırır değince rahatladım.Allah ondan razı olsun